EN OPÅLITLIG BROTTSPLAT­S

Kvinnor som mördar - - Amanda Knox -

VAR BE­VI­SEN HIT­TA­DES I ME­RE­DIT­HS OCH AMANDAS HUS PÅ VIA DEL­LA PER­GO­LA – OCH VAR­FÖR DE IN­TE ÄR TILLFÖRLIT­LIGA.

FOTAV­TRYCK I BAD­RUM­MET Ett na­ket fotav­tryck hit­ta­des på bad­rumsmat­tan. Åkla­gar­na tyck­te att det mat­cha­de Sol­le­ci­to ef­tersom hans föt­ter är mind­re än Gu­e­des. Trots att Gu­e­de har stör­re föt­ter går det att mat­cha stor­le­ken på det ofull­stän­di­ga...

FOTAV­TRYCK Lu­mi­nol-tes­ter avslöjade fotav­tryck som mat­cha­de Knox och Sol­le­ci­tos i Knox rum och i hal­len. De ty­der på att bå­da bor­de ha va­rit åt­minsto­ne när­va­ran­de vid mor­det. Lu­mi­nol re­a­ge­rar in­te ba­ra på blod, men ock­så på bland an­nat städ­pro­duk­ter...

KROP­PEN Ker­chers täc­ke låg pla­ce­rat över krop­pen. Mig­ni­ni häv­da­de att det­ta var ett tec­ken på en kvinn­lig för­ö­va­re. En­ligt ho­nom skul­le en man ald­rig ha kom­mit på att gö­ra det­ta. Det finns många fy­sis­ka be­vis på att Rudy Gu­e­de var i Ker­chers rum,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.