ME­DI­ER­NAS RÄT­TE­GÅNG

Kvinnor som mördar - - Amanda Knox -

ME­DAN DOMSTOLSFÖ­RHANDLINGA­RNA PÅ­GICK, GICK OCK­SÅ ME­DIA PÅ HÖGVARV.

5 DE­CEM­BER 2009 DAILY NEWS

Ef­ter den förs­ta mord­rät­te­gång­en blir Raf­fae­le Sol­le­ci­tos 25-åri­ga fäng­el­se­straff en li­ten fot­not bred­vid ny­he­ten om Knoxs fäl­lan­de dom – med oli­ka va­ri­an­ter av v ”sex­mord” som ru­brik.

1 FEB­RU­A­RI 2014 DAILY MIRROR

Ef­ter mer än sex år av oan­stän­di­ga ru­bri­ker fo­ku­se­rar tid­ning­ar­na nu på Knox ”tom­ma an­sikts­ut­tryck”. Ru­bri­ken n och bil­den här ska­par en fö­re­ställ­ning av v hur många av oss tror att en käns­lo­kall mör­da­re ser ut un­der en rät­te­gång.

12 NO­VEM­BER 2007 DAILY MAIL

Det förs­ta stäl­let man le­tar på i jak­ten på en sto­ry – den miss­tänk­tas so­ci­a­la me­di­er. Knox Myspa­ce-sida in­ne­höll den­na bild på hen­ne med ett ma­sking­e­vär, en perfekt rek­vi­si­ta till en hän­sysnlös mör­da­re.

13 APRIL 2013 DAILY MAIL

Knox upp­le­vel­ser i fäng­el­set i Pe­ru­gia blir of­fent­li­ga och bok­för­lag slåss om rät­tig­he­ter­na till hen­nes bok. Hung­ri­ga ef­ter en skan­dal ha­kar tid­ning­ar­na upp sig på ett med­de­lan­de som Knox skrev till en vän.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.