LÖGNER! BA­RA LÖGNER!

Kvinnor som mördar - - Ma Barker -

TILL OCH MED FBI ER­KÄN­NER ATT DET LEGENDARIS­KA RYK­TET SOM FÖR­FÖLJ­DE MA

VAR PÅHITTAT.

FAK­TA

Ma Bar­ker dog bred­vid sin son Fred, men det finns inga be­vis på att hon av­fy­ra­de någ­ra skott. Hon dog in­te hel­ler med ett

ge­vär i han­den som vis­sa påstod.

Ma Bar­ker skyd­da­de si­na sö­ner som en mor gör, men det finns absolut inga be­vis (för­u­tom en bild där hon hål­ler i ett ma­sking­e­vär) för att hon gjor­de upp

kri­mi­nel­la pla­ner el­ler gav or­der.

Trots att J. Ed­gar Hoo­ver häv­da­de att han per­son­li­gen arresterad­e Al­vin Kar­pis, när­ma­de han sig in­te den mis­s­tänk­te för­rän en hord av FBI-agen­ter ha­de

säk­rat plat­sen.

FIK­TION

Ma Bar­kers på­ståd­da do­mi­nans och le­dar­skap om­fat­ta­de ock­så ett för­bud för gäng­et att ha flick­vän­ner.

Ma Bar­ker skrek ut ge­nom fönst­ret på de­ras göm­stäl­le i Flo­ri­da och upp­munt­ra­de po­li­sen till en eld­strid da­gen hon dog.

J. Ed­gar Hoo­ver grep den sista kvar­va­ran­de brotts­ling­en i gäng­et – Al­vin Kar­pis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.