Dum­pa ke­mi­ka­li­er­na

FÅ EN NA­TUR­LIG GLANS MED DEN­NA DAG­LI­GA ANSIKTSRENGÖRING.

Lev i nuet - - Hälsa Skönhet -

Den­na enkla, hem­ma­gjor­da ren­gö­ring kom­mer från The Na­tu­ral Beau­ty So­lu­tion av Ma­ry He­len Le­o­nard. Du kan skräd­dar­sy re­cep­tet – ju mer ri­cin­ol­ja, desto star­ka­re ren­gö­rings­kraft.

GÖR SÅ HÄR:

Blan­da ol­jor­na i flas­kor som rym­mer 112–224 mil­li­li­ter och ska­ka or­dent­ligt.

Håll en tvätt­lapp un­der rin­nan­de varmt vat­ten. Vrid ur tvätt­lap­pen och pla­ce­ra den på an­sik­tet i cir­ka 30 se­kun­der, av­lägs­na se­dan.

Drop­pa cir­ka 2 teske­dar ol­ja i din hand­fla­ta och mas­se­ra på an­sik­te och nac­ke ge­nom en lång­sam, cir­ku­lär rörelse. Fort­sätt i 1–2 mi­nu­ter. Håll tvätt­lap­pen un­der rin­nan­de vat­ten, vrid ur och ånga an­sik­tet i 10 se­kun­der.

Tor­ka av ol­jan från an­sik­tet, upp­re­pa ång­pro­ces­sen yt­ter­li­ga­re 2–3 gång­er.

In­gre­di­en­ser

FÖR NOR­MAL HY

* 2 msk ri­cin­ol­ja

* 4 msk ny­pon­frö­ol­ja

FÖR FET HY

* 3 msk ri­cin­ol­ja

* 7 msk ny­pon­frö­ol­ja

FÖR TORR HY

* 1 msk ri­cin­ol­ja

* 5 msk ny­pon­frö­ol­ja

* 2 msk avo­ka­do­ol­ja

* 2 msk jo­jo­ba­ol­ja

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.