Test: Får du till­räck­ligt med sömn?

Lev i nuet - - Hälsa Test -

EF­TER ATT DU BLUNDAR SOM­NAR DU PÅ…

A 5 mi­nu­ter

B 10 mi­nu­ter

C 15 mi­nu­ter el­ler mer

(Osä­ker? Ställ ett alarm på 15 mi­nu­ter, blun­da och se om du som­nar in­nan alar­met ring­er.)

ÄR DU SÅ TRÖTT UN­DER DA­GEN ATT DU BE­HÖ­VER TA EN TUPPLUR?

A De fles­ta da­gar

B Ibland

C Ald­rig

KÄN­NER DU DIG UT­VI­LAD NÄR DU VAKNAR EF­TER EN HEL NATTS SÖMN?

A In­te di­rekt

B Ibland

C Näs­tan all­tid

SOM­NAR DU PÅ SOFFAN NÄR DU TITTAR PÅ TV EL­LER LÄ­SER?

A Of­ta

B Ibland

C Säl­lan/ald­rig

Räk­na ihop din po­äng (up­pe till hö­ger) för att kon­trol­le­ra din sömnru­tin...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.