Kikärts­sal­lad med cur­ry

JES­SI­CA PRESCOTTS GO­DA TWIST AV EN TRADITIONELL ÄGGMACKA ÄR FULL AV PRO­TE­IN, VITAMINER OCH MI­NE­RA­LER!

Lev i nuet - - Livsglädje Mat -

GÖR SÅ HÄR:

Skölj och tor­ka kikär­tor­na och lägg dem i en me­del­stor skål till­sam­mans med avo­ka­do, oliv­ol­ja och ci­tron­juice. Mo­sa med en gaf­fel tills allt blir till en rö­ra med li­te bi­tar i.

Fin­hac­ka lök, ät­tiks­gur­ka och per­sil­ja och blan­da med kikärts­rö­ran. Till­sätt cur­ry­pul­ver, salt och pep­par. Blan­da allt. Sma­ka av och till­sätt mer salt och cur­ry­pul­ver ef­ter smak.

Gör mac­kan ef­ter egen smak: bröd, sal­lad, kikärts­rö­ra, bröd, tryck ihop och tryck in i mun­nen!

In­gre­di­en­ser 4 POR­TIO­NER

Till kikärts­sal­lad med cur­ry

* 250 g ko­ka­de kikär­tor

* 1 stor mo­gen avo­ka­do, hac­kad

* En skvätt oliv­ol­ja

* Pres­sad ci­tron

* 1 li­ten röd­lök, ska­lad

* 4 ät­tiks­gur­kor

* 1 nä­ve per­sil­je­blad

* 1 msk cur­ry­pul­ver

* Havs­salt och ny­ma­len svart­pep­par

Till smör­gå­sen

* 4 fral­lor el­ler 8 ski­vor bröd

* Ro­man­sal­lat (el­ler an­nan sal­lad ef­ter smak) el­ler ba­byspe­nat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.