Söt ro­sa glass med ät­ba­ra blom­mor

FRYS IN DES­SA SÅ HAR DU EN FRYST VA­RI­ANT AV DIN FAVORITSMOOTHIE NÄR DU ÄR SU­GEN PÅ NÅ­GOT SÖTT.

Lev i nuet - - Livsglädje Mat -

GÖR SÅ HÄR:

Blan­da hal­lon, ba­nan, man­del­mjölk, li­me­skal och li­me­juice i en mat­be­re­da­re el­ler mix­er till en krä­mig mas­sa.

Lägg blom­blad el­ler li­me­ski­vor upp-och­ner i glass­for­mer och lägg i krä­men med en sked. Stöt glass­for­men mot köks­bän­ken för att fri­gö­ra even­tu­el­la luft­bubb­lor. Stick i glasspin­nar och frys i minst sex tim­mar. Håll glass­for­men un­der rin­nan­de, varmt vat­ten för att los­sa glas­sen från for­men. Var no­ga med vatt­net in­te blir för varmt, då smäl­ter glas­sen. Dra i pin­nar­na och ta för­sik­tigt upp glas­sen. Njut!

För­va­ra glas­sar­na se­pa­rat mel­lan bak­plåts­pap­per i fry­sen. De hål­ler i upp till tre vec­kor. Glass­for­mer av si­li­kon kan ock­så an­vän­das när du gör glas­sen. Fuk­ta for­men un­der rin­nan­de vat­ten så blir det lät­ta­re att ta upp glas­sen.

In­gre­di­en­ser 6 POR­TIO­NER

* 125 g hal­lon

* 2 ba­na­ner, ska­la­de och frys­ta

* 250 ml man­del­mjölk

* Fin­ri­vet skal och juice från 1 li­me

* 6 ät­ba­ra blom­mor el­ler tunnt skur­na li­me­ski­vor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.