Chia- och röd­bets­par­fait

ELEGANT SOMMARFRUKOST EL­LER LÄTT DESSERT SOM BÅ­DE ÄR VAC­KER OCH SMA­KAR UT­SÖKT.

Lev i nuet - - Livsglädje Mat -

GÖR SÅ HÄR:

Blan­da chi­a­frön, man­del­mjölk och va­nil­jextrakt i en burk och rör om or­dent­ligt. Ställ åt si­dan och rör om igen ef­ter cir­ka fem mi­nu­ter. (Gör chi­a­pud­ding­en minst 20 mi­nu­ter in­nan du vill äta par­fai­ten el­ler för­be­red kväl­len fö­re och för­va­ra i ky­len.)

Lägg avo­ka­do, röd­betspul­ver, fruk­tjuice, si­rap och 4 msk lak­tos­fri yog­hurt i en mat­be­re­da­re och blan­da tills allt blir lent och krä­migt. Sma­ka av och till­sätt mer si­rap och röd­betspul­ver vid be­hov.

Lägg tun­na ski­vor fi­kon på in­si­dan av var­je glas. Lägg i en klick röd­bets­mous­se i bot­ten av var­je glas och till­sätt chi­a­pud­ding. Lägg i mer mous­se och top­pa med färs­ka fi­kon och bär. Mous­se som blir över hål­ler i två da­gar i kyl­skåpet (täck över med plast­fo­lie).

In­gre­di­en­ser 2 STO­RA POR­TIO­NER

* 4 msk chi­a­frön

* 2,25 dl man­del­mjölk

* 1 tsk va­nilj­pul­ver

* 1,2 dl msk lak­tos­fri yog­hurt (Bo an­vän­der ko­kosyog­hurt)

* 1-2 msk eko­lo­giskt röd­betspul­ver

* ½ ci­tron, pres­sad

* 1 man­da­rin, pres­sad

* 2 avo­ka­dos

* 4 msk si­rap

* Färsk frukt och ski­va­de fi­kon till top­ping

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.