BLOMKONFETTI

Gör blomkonfetti för att för­vand­la en en­kel lapp el­ler ett brev till en här­lig, blom­mig gå­va!

Lev i nuet - - Kreativa Projekt -

Du be­hö­ver: vass sax, ku­vert, vå­ra bloms­ter­ark.

Klipp för­sök­tigt ut blom­mor­na och bla­den från ar­ken.

Öpp­na sax­en och skär för­sik­tigt längs mit­ten på bla­den, vik lätt. Skär de oran­ge och blå blom­mor­na längs blom­bla­dens mitt och vik lätt. Vik upp bla­den li­te på de ro­sa blom­mor­na, så att de om­ger mit­ten. Det­ta ger blom­mor­na och bla­den li­te extra form.

Stop­pa blom­kon­fet­tin i ett ku­vert till­sam­mans med ett brev el­ler ett kort och gör nå­gon glad!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.