KHALID BOULAHROUZ

Ligabibeln - - Premier League -

”Smärt­samt fel­tänk. Den hol­länds­ke lands­lags­för­sva­ra­ren tog möj­ligt­vis ste­get ut till hö­ger vid be­hov, men läm­na­de back

lin­jen gjor­de han då in­te.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.