!

Ligabibeln - - Sport -

he­la Pre­mi­er ­Le­a­gues skyt­te­li­ga för­ra ­sä­song­en med si­na 25 full­träf­far.

åring­en åter­vän­de från Por­tu­gal som mitt­back för två år se­dan och sko­la­des om till de­fen­siv mitt­fäl­ta­re i bör­jan av för­ra sä­song­en och va­rit en to­tal sen­sa­tion på po­si­tio­nen se­dan dess.

bakom näst flest mål av al­la med si­na 13 as­sist. Ba­ra Ar­se­nals Mesut Özil (19) var bätt­re.

ma­ka­lö­sa tio mål och nio as­sist un­der sin de­but­sä­song i Pre­mi­er Le­a­gue, men det är fram­förallt vänd­ning­en och den ef­ter­föl­jan­de vol­leypär­lan bor­ta mot Crys­tal Pa­la­ce i ja­nu­a­ri som mås­te lyf­tas. Ut­sett till årets mål av BBC:s MOTD.

spe­let bätt­re än näs­tan al­la and­ra, är otro­ligt rör­lig och sät­ter in­te en en­da fot fel. La­gets ab­so­lut vik­ti­gas­te spe­la­re det se­nas­te året.

Foto: GETTY IMAGES

Har­ry Ka­ne

Eric Di­er

Christi­an Erik­sen

De­le Al­li

To­by Al­der­weir­eld

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.