RU­TIN

Ligabibeln - - Arsenal -

Jorå, här finns för­stås ru­tin. Mål­vak­ten har vun­nit det mesta och mitt­fäl­tet har gjort lands­kam­per i över­flöd, men sam­ti­digt är två ton­gi­van­de spe­la­re bor­ta ett halv­år och gub­bar som Ro­sicky, Ar­te­ta och Fla­mi­ni har för­svun­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.