TRÄ­NA­RE

Ligabibeln - - Arsenal -

Det är omöj­ligt att sät­ta en fem­ma med tan­ke på att li­gan in­te vun­nits på över ett de­cen­ni­um, men det skul­le kanske kun­na gå att dis­ku­te­ra be­ty­get till en trea. Men nja, sjukt hög lägsta­ni­vå. Ett år kvar på kon­trak­tet. Dags nu, Weng­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.