MÅLVAKTER

SÅ BRA ÄR:

Ligabibeln - - Bournemouth -

Till­sam­mans ut­gör de en hyf­sad en­het. Den ene spe­lar bra ett tag, men ska­dar sig se­dan el­ler tap­par form var­på den and­re spe­lar bra. Bå­da två har höga högsta­ni­vå­er, men dessvär­re ock­så gans­ka lå­ga lägsta­ni­vå­er. Ga­ran­te­rad på­lit­lig­het sak­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.