SÅSPELAR LA­GET

HÅLLKOLLPÅ!

Ligabibeln - - Burnley -

DYCHE

4-4-2 är Se­an Dyche fa­vo­ritupp­ställ­ning, i fjol med en of­fen­siv in­ställ­ning. La­get gjor­de 72 mål på 46 mat­cher, bäst i Cham­pi­ons­hip, men höll sam sam­ti­digt ock­så tätt bak­åt. Lär bli tvung­et att spe­la mer de­fen­sivt i Pre­mi­er Le­a­gue. Burn­ley är ett löp­starkt lag som sprang mer än de fles­ta mot­stån­dar­na se­nast de var up­pe i Pre­mi­er Le­a­gue sä­song­en 2014/2015. An­falls­pa­ret Sam Vokes och And­re Gray får en nyc­kel­roll här och lär tving­as gö­ra myc­ket av li­te ma­te­ri­al. Myc­ket häng­er ock­så på om mål­vak­ten Tom Heaton täp­per till li­ka bra i Pre­mi­er Le­a­gue som i fjol.

GJORDEGRYMTEM

SUCCÉSAM Sam Vokes mis­sa­de stör­re de­len av för­ra Pre­mi­er Le­a­gue-se­jou­ren ef­ter en kors­bands­ska­da. Nu får han en ny chans, och ma­na­gern Se­an Dyche hop­pas att han ska va­ra fylld av själv­för­tro­en­de ef­ter Wa­les bragdar­ta­de EM.

– Han ha­de en rik­tigt bra and­ra hal­va av sä­song­en och åk­te till EM i grym form. Nu vill vi att han ska fort­sät­ta så. För­ra sä­song­en vi­sa­de han att han är till­ba­ka i god mål­form, och ha­de en stor del i Wa­les fram­gång­ar.

Vokes spe­la­de fy­ra mat­cher för Wa­les och gjor­de mål mot Bel­gi­en i kvarts­fi­na­len. Född: 1971-06-28. Land: Eng­land. An­tal sä­song­er: 4. Kom från:Wat­ford, 2012. Me­ri­ter: Vann Cham­pi­ons­hip i fjol. Tvåa i Cham­pi­ons­hip 2013/14.

Har gjort myc­ket med små re­sur­ser i Burn­ley och ti­di­ga­re ock­så i Wat­ford. Myc­ket po­pu­lär bland fans och spe­la­re, ska myc­ket till in­nan för­tro­en­det för ho­nom sjun­ker.

SKYTTELIGAN

LOWTON

BOYD

KEANE

JO­NES

VOKES

HEATON

MEE

BERG GUN­NARS­SON

GRAY

WARD

ARFIELD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.