TRÄ­NA­RE

Ligabibeln - - Chelsea -

An­to­nio Con­te bygg­de upp det nya Ju­ven­tus och vann li­gan tre år i rad. Myc­ket be­stämd her­re, bå­de mot si­na spe­la­re och sty­rel­se­med­lem­mar. Över­ger nu sin be­prö­va­de tre­backs­lin­je när han tes­tar på en an­nan li­ga för förs­ta gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.