MITTFÄLT

Ligabibeln - - Crystal Palace -

Är det Pre­mi­er Le­a­gues ojäm­nas­te lag­del? Svårt för duk­ti­ga ytt­rar att ma­ta in­lägg mot an­fal­la­re som in­te kan gö­ra mål. I stun­der är Pa­la­ce mittfält rik­tigt bra, men för säl­lan. Tänk om de ba­ra kun­de hål­lit en jäm­na­re ni­vå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.