TRÄ­NA­RE

Ligabibeln - - Everton -

In­tres­sant trä­na­re som bju­der på se­värd, boll­skick­lig fot­boll som li­te för­vå­nan­de läm­na­de Sout­hamp­ton, som han gjort det så bra med un­der två år, för osä­ker­he­ten i Ever­ton. Trup­pen har ju si­na spric­kor och by­tet kan in­te va­rit själv­klart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.