ANFALL

Ligabibeln - - Hull -

Myc­ket an­svar på Abel Hernández. 26-åring­en nåd­de ju upp till 20-strec­ket för­ra sä­song­en och ef­tersom klub­ben så här långt in­te in­ve­ste­rat i nå­gon an­falls­för­stärk­ning är myc­ket i mål­väg upp till ho­nom. Osäk­ra­re bred­vid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.