RU­TIN

Ligabibeln - - Hull -

Till­räck­ligt myc­ket le­van­de Pre­mi­er Le­a­gue-ru­tin ba­ra i Spursstom­men för att ga­ran­te­ra två plus, men se­dan är det torr­ra­re, så tre når man in­te upp till. Och någ­ra grö­na och osäk­ra kort finns för­stås.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.