MÅLVAKTER

SÅ BRA ÄR:

Ligabibeln - - Leicester -

Re­ak­tions­snabb, ver­bal och är som far sin do­mi­nant i sin blot­ta när­va­ro. Möj­lig­he­ten att kas­ta långt och ex­akt och sät­ta igång kont­ring­ar från eget straff­om­rå­de gör ho­nom klippt och sku­ren för det här la­get. Zieler stark back­up.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.