ANFALL

Ligabibeln - - Leicester -

Ja­mie Var­dy’s ha­ving a par­ty! Ja, han kan själv un­der­hål­la ett helt försvar med sitt ido­ga lö­pan­de och ex­tre­ma snabb­het vil­ket gör att han en­sam ock­så lyf­ter be­ty­get för ett helt anfall. Löp­vil­li­ga matchvin­na­re även vid si­dan av ho­nom, med Musa som in­tres­sant new­bie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.