RU­TIN

Ligabibeln - - Leicester -

De lyc­ka­des hål­la ut över en hel sä­song och allt­så ta det där li­ga­gul­det mot al­las för­vänt­ning­ar och det boos­tar för­stås tupp­kam­men på vil­ken spe­la­re som helst. Sam­ti­digt är det en del här som gär­na får be­vi­sa sig över ett år till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.