MITTFÄLT

Ligabibeln - - Liverpool -

Ja­mes Milner får svårt att plat­sa, och man kan sä­ga vad man vill om ”Bo­ring Milner”, men ett mittfält där han in­te plat­sar är ett bra mittfält. Ex­trem kon­kur­rens oav­sett vil­ket spel­sy­stem som Klopp väl­jer att an­vän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.