ANFALL

Ligabibeln - - Liverpool -

Re­jäl kon­kur­rens här om en en­da egent­li­gen for­wards­po­si­tion, och räk­na med att ett par av an­falls­spe­lar­na för­svin­ner in­nan au­gusti må­nads ut­gång. Da­ni­el Sturridge är en rus­kig målskytt, men ock­så rus­kigt ska­de­be­nä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.