SÅSPELAR LA­GET

Ligabibeln - - Manchester City -

Un­der sin tid i Bay­ern Mün­chen an­vän­de Pep Gu­ar­di­o­la tio oli­ka sor­ters spel­sy­stem, så det är för­stås inga pro­blem att lis­ta ut hur Ci­ty ska spe­la i år… Of­fen­sivt är gi­vet, högst tro­ligt med en fyr fyr­backs­lin­je. Gu­ar­di­o­la har ont om an­fal­la­re, så Agu­e­ro lär bli en­sam på topp. Möj Möj­li­gen kan det 4-3-3 han främst an­vän­de i Bar­ce­lo­na kom­ma till an­vänd­ning i och med värv­ning­en av No­li­to. Oav­sett, räk­na med ett Man­ches­ter Ci­ty som går fram­åt.

Ki­e­ran Brown, 18, blev ett av Ci­tys ny­för­värv i som­ras. Men han lär in­te få se så myc­ket av va­re sig Pep Gu­ar­di­o­la el­ler trä­nings­pla­nen. Ki­e­ran ”Kez” Brown är e-spor­ta­re, och vär­va­des in för att re­pre­sen­te­ra Man­ches­ter Ci­ty på oli­ka spel­tur­ne­ring­ar där han helst ska nå sto­ra fram­gång­ar i Fi­fa.

– Det är spän­nan­de och nå­got nytt för klub­ben och för mig, sä­ger ”Kez”.

Oklart om han även ska föl­ja med på trä­nings­lä­ger och ut­ma­na a-lags­spe­lar­na mel­lan de­ras trä­ning­ar.

SKYTTELIGAN

SAG­NA DE BRUY­NE KOM­PA­NY HART GÜN­DO­GAN SIL­VA OTA­MEN­DI FER­NAN­DIN­HO AGÜE­RO CLI­CHY STER­LING

Ar­te­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.