San­ning­en om pro­te­in

Lär dig att tan­ka krop­pen på rätt sätt.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV ADINA STEIMAN

OM DU ÄR VAD DU ÄTER, VAD BLIR DÅ EN VEGAN?

En slapp bön­stjälk? Själv­klart in­te! Den väl­kän­da styr­ke­trä­na­ren Ro­bert Dos Re­me­di­os, som själv är vegan, är ett le­van­de be­vis på mot­sat­sen.

De fles­ta äter dock kött och män­ni­skor blir fak­tiskt vad de äter – bå­de hud, ske­lett, hår och nag­lar be­står till störs­ta de­len av pro­te­i­ner. Ani­ma­liskt pro­te­in är fak­tiskt den bäs­ta ben­si­nen för väx­an­de muskler.

An­led­ning­en till det är en pro­cess som he­ter pro­te­in­syn­te­sen, som är vik­tig för mus­kel­till­växt. Det var där­för Rocky häll­de i sig ägg innan han be­gav sig ut på si­na löp­tu­rer på morg­nar­na. Fors­kar­na har dock hun­nit med en hel del se­dan dess. Se där­för till att lä­sa på innan du hand­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.