Go­da råd är in­te all­tid dy­ra

18 trä­nings­ex­per­ter av­slö­jar hur du får ut det mesta av din träning.

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV LOU SCHULER

VI HAR RE­DAN SETT HUR FIT­NESS KOM­MER SE UT I

fram­ti­den, näm­li­gen un­ge­fär som idag. Träning kom­mer att va­ra lyft med tunga vik­ter, men den kom­mer också ha puls­mä­ta­re, enor­ma skär­mar och stra­te­giskt pla­ce­ra­de elek­tro­der på sä­tesmusk­ler­na. För att in­te glömma mas­sa, mas­sa da­ta.

Re­sults Fit­ness i Ka­li­for­ni­en har ana­ly­se­rat kli­en­ter­nas trä­nings­log­gar från de se­nas­te 16 åren, me­dan Glu­te Lab i Pho­e­nix sam­lar in sta­tistik om mus­kel­ak­ti­ve­ring som de­las med res­ten av värl­den. All den här in­for­ma­tio­nen hjälper oss alla att max­i­me­ra vå­ra trä­nings­re­sul­tat.

På de kom­man­de si­dor­na får du lä­sa om hur du kan ana­ly­se­ra din träning till en helt ny ni­vå. Du får även de bäs­ta trä­ningstip­sen från de mest kre­a­ti­va fit­nes­sex­per­ter­na vi vet om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.