Re­do att ta dig an vår 31-da­gars­ut­ma­ning?

Så får du dröm­krop­pen på ba­ra en må­nad!

Mens Health Sommartraning 2018 - - Innehåll - AV ERIN BERESINI

NÄR DU KÖR SAM­MA ÖV­NING­AR DAG UT OCH DAG

in kan trä­ning­en snabbt bli trå­kig. Strun­ta i knä­böj­ma­ski­nen och tes­ta nå­got nytt! Då kom­mer fram­ste­gen myc­ket snab­ba­re.

Du kan gö­ra föl­jan­de öv­ning­ar näs­tan var som helst, så det finns inga ur­säk­ter läng­re! För­sök träna ut­om­hus när du kan. Stu­di­er vi­sar att id­rot­ta­re of­ta förbränner mer kalorier un­der träning ut­om­hus och dess­utom of­ta blir på bätt­re humör. Finns det nå­got bätt­re än att nju­ta av en so­lig dag, även om det är li­te ky­ligt?

Ta 15–60 mi­nu­ter om da­gen un­der de kom­man­de fy­ra vec­kor­na och gör öv­ning­ar­na. De är ut­veck­la­de av någ­ra av USA:S främs­ta fit­nes­sex­per­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.