B/ Chin

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Ta ett över­hands­grepp runt en trä­nings­stång. Pla­ce­ra hän­der­na ax­el­brett isär. Häng från stång­en med ra­ka ar­mar. Dra se­dan upp brös­tet mot stång­en. Sänk lång­samt ner krop­pen till start­po­si­tion och uppre­pa öv­ning­en. Gör tre set med så många repetitioner du kla­rar av i varje set. (In­ter­na­tio­nellt kal­las en upp­häv­ning med över­hands­grepp för pull-up, men i svens­ka täv­ling­ar he­ter det för­vir­ran­de nog chin. I den här boken an­vän­der vi chin för va­ri­an­ten med över­hands­grepp.)

Pres­sa in arm­bå­gar­na mot rev­be­nen, så att ha­kan når över stång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.