Marklyft med brett grepp

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Sätt vik­ter på en skiv­stång och rul­la den mot dina ben. Böj höf­ter och knän, och grep­pa stång­en med dub­belt ax­el­brett mellan hän­der­na. An­vänd ett över­hands­grepp. Håll kors­ryg­gen lätt böjd, ar­mar­na ra­ka och knä­na böj­da i cir­ka 90 gra­der. Pres­sa bröst­kor­gen bak­åt (se till att hål­la kors­ryg­gen sta­bil), skjut höf­ter­na fram­åt och res dig upp sam­ti­digt som du lyf­ter stång­en. Håll kvar po­si­tio­nen i någ­ra se­kun­der och åter­gå se­dan till start­po­si­tio­nen på tre se­kun­der.

INSTRUKTIONER

GÖR DET­TA TRÄ­NINGS­PRO­GRAM 3– 4 DA­GAR I VEC­KAN, MED EN VILODAG EMELLAN. GÖR ÖV­NING­AR­NA I ORDNING OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA UN­DER.

ÖVNING 1 GENOMFÖR ALLA SET INNAN DU GÅR VIDARE TILL ÖVNING 2A OCH 2B. VI­LA I ANGIVEN TID MELLAN VARJE SET.

ÖVNING 2A OCH 2B UTFÖR ÖV­NING­AR­NA SOM PAR: GÖR ETT SET AV ÖVNING 2A, VI­LA DEN ANGIVNA TIDEN, GÖR ETT SET AV 2B OCH VI­LA IGEN. UPPRE­PA TILLS DU GENOMFÖRT ALLA SET. SE PÅ 2B SOM EN EGEN ÖVNING: GÖR REKOMMENDERAT ANTAL REPETITIONER ( 8–10) I VAR OCH EN AV DE FEM ÖV­NING­AR­NA ( Y, T, W, L OCH I) INNAN DU VILAR.

ÖVNING 3A OG 3B GÖR ÖV­NING­AR­NA SOM PAR: GÖR ETT SET AV ÖVNING 3A OCH VI­LA DEN ANGIVNA TIDEN. GÖR SE­DAN ETT SET AV ÖVNING 3B OCH VI­LA IGEN. UPPRE­PA TILLS DU GENOMFÖRT ALLA SET.

2– 3 SET, 6– 8 REPETITIONER, 2 MI­NU­TER VI­LA

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.