Rack­lyft

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Pla­ce­ra en stång i knä­höjd i en knä­böjs­ställ­ning. In­ta start­po­si­tion, med höf­ter­na pres­sa­de bak­åt, lätt böj­da knän och en na­tur­lig rund­ning i kors­ryg­gen. Grep­pa stång­en i ett över­hands­grepp pre­cis fram­för be­nen. Pres­sa höf­ter­na fram­åt för att rä­ta upp krop­pen. Träna ut­an extra vik­ter tills rö­rel­sen känns na­tur­ligt. När det känns en­kelt att gö­ra öv­ning­en i ställ­ning­en kan du lyf­ta stång­en från mar­ken med sam­ma tek­nik.

Om du in­te kan gö­ra marklyft på rätt sätt Om du krö­ker kors­ryg­gen när du gör marklyft (som många gör) kan det ska­da ned­re de­len av rygg­ra­den. Pro­ble­met är att många har för svag mus­ku­la­tur för att hål­la kors­ryg­gen i en na­tur­ligt rak po­si­tion, trots att det­ta är nyc­keln för att lyf­ta sä­kert från gol­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.