Chins med pa­us

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Häng från en trä­nings­stång i ett över­hands­grepp. Pla­ce­ra hän­der­na li­ka långt isär som när du kör bänk­press. Dra upp brös­tet mot stång­en och håll kvar po­si­tio­nen i 10–20 se­kun­der. Du bör läg­ga till extra vikt när du kla­rar mer än 5 repetitioner, till ex­em­pel en han­tel mellan föt­ter­na el­ler en väst med extra vik­ter.

Om du har en tyd­lig svag punkt Många män har sva­ga skul­der­bladsmusk­ler. Det är des­sa som sta­bi­li­se­rar skul­der­bla­den och ar­be­tar varje gång du lyf­ter med över­krop­pen. Om des­sa muskler är sva­ga kom­mer du ha svårt att lyf­ta tungt i öv­ning­ar som till ex­em­pel bänk­press.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.