5 Si­do­lyft

Mens Health Sommartraning 2018 - - Nya Favoritprogram -

Håll en han­tel i varje hand. Låt ar­mar­na hänga längs si­dor­na med hand­fla­tor­na vän­da in­åt. Böj arm­bå­gar­na en aning och håll dem böj­da sam­ti­digt som du lång­samt lyf­ter ar­mar­na ut mot si­dor­na. Håll ar­mar­na pa­ral­lellt med gol­vet. Det är en re­pe­ti­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.