NY­BÖR­JA­RE

Mens Health Sommartraning 2018 - - Lär Av De Bästa -

1 An­vänd ett plast­rör istäl­let för en viktstång de förs­ta gång­er­na du gör öv­ning­en. Öka se­dan vik­ten grad­vis allt ef­tersom du blir star­ka­re.

2 Pla­ce­ra hä­lar­na på kan­ten av två 2,5-ki­losvikt­ski­vor för att gö­ra knä­bö­jen lät­ta­re.

3 Träna på öv­ning­ens två de­lar var för sig tills du är be­kväm med bå­da.

4 Det är lät­ta­re att gö­ra chins om du fäs­ter ett trä­nings­band i stång­en och pla­ce­rar knä­na i ög­lan.

5 Kla­rar du in­te av att gö­ra så många chins som pro­gram­met anger? Kör om­vänd rodd istäl­let, så att ryg­gen blir star­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.