DET ULTIMATA RYGGPROGRAMMET

Om du trä­nar bröst för of­ta kan det re­sul­te­ra i att bröst­musk­ler­na blir över­trä­na­de, sam­ti­digt som rygg­musk­ler­na glöms bort. Vänd på tren­den med den­na trä­nings­plan:

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

TA DIG TID ATT TRÄNA ÖVER­KROP­PEN TVÅ GÅNGER I VEC­KAN, MED MINST TRE VILODAGAR I MELLAN. GÖR ÖV­NING­AR­NA I FÖL­JAN­DE ORDNING, MED SÅ TUNGA VIK­TER SOM MÖJ­LIGT. ÖVNING 1, 2 OCH 5 SKA GENOMFÖRAS SOM SET. GENOMFÖR ALLA REPETITIONER I VARJE ÖVNING INNAN DU GÅR VIDARE. ÖVNING 3A OCH 3B SAMT ÖVNING 4A OCH 4B SKA GÖRAS PÅ FÖL­JAN­DE SÄTT: GENOMFÖR ETT SET AV 3A ( VISAS EJ). VI­LA SE­DAN I 1– 2 MI­NU­TER. GÖR ETT SET AV 3B OCH VI­LA IGEN. UPPRE­PA TILLS DU GJORT SAMT­LI­GA SET FÖR BÅ­DA ÖV­NING­AR­NA. AN­VÄND SAM­MA ME­TOD FÖR 4A ( VISAS EJ) OCH 4B.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.