STEG 1

Mens Health Sommartraning 2018 - - Bygg Muskler -

Höft­lyft

Lägg dig på rygg med böj­da knän och fotsu­lor­na i gol­vet. Lyft höf­ter­na tills de är i en rät vin­kel med res­ten av krop­pen. Håll kvar i 5 se­kun­der och åter­gå se­dan till start­po­si­tio­nen. Gör 2–3 set med 10–12 repetitioner. Vi­la 30– 60 se­kun­der mellan varje set.

Si­do­lig­gan­de ben­lyft

Ligg på si­dan med knä­na böj­da i 90 gra­der och hä­lar­na ihop pre­cis un­der rum­pan. Lyft det övers­ta knät så högt du kan ut­an att ro­te­ra höf­ten el­ler ryg­gen. Håll kvar po­si­tio­nen i 5 se­kun­der och åter­gå se­dan till start­po­si­tion. Gör 2–3 set med 10–12 repetitioner. Vi­la i 30– 60 se­kun­der mellan varje set.

Få­gel­hund

Ställ dig på alla fy­ra. Håll ryg­gen rak och sträck det ena be­net bak­åt, tills du kän­ner att sä­tesmus­keln spänns. Und­vik att rö­ra kors­ryg­gen. Håll kvar po­si­tio­nen i 5 se­kun­der och åter­gå se­dan till start­po­si­tio­nen. Gör 2–3 set med 10–12 repetitioner. Vi­la i 30– 60 se­kun­der mellan varje set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.