IN­NAN DU BÖR­JAR

Mindfulness 2018 - - Yoga Råd Till Nybörjare -

Ta av dig kloc­ka, glas­ö­gon och smyc­ken som kan kom­ma i vägen un­der yo­gan. Sätt upp hå­ret om du är lång­hå­rig.

Ta fram di­na hjälp­me­del, till ex­em­pel bäl­te och yo­gablock, en stol el­ler kud­de och en filt för att hål­la dig varm un­der den av­slu­tan­de vi­lan.

Stäng av mo­bi­len och and­ra dis­trak­tio­ner, som ra­di­on el­ler mu­sik.

Stäng dör­ren och se till att al­la vet att de in­te får stö­ra dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.