TIPS FÖR STYR­KA

Mindfulness 2018 - - Yoga 15 Minuter Styrka -

Ak­ti­ve­ra mag­musk­ler­na när du grun­dar föt­ter­na i de stå­en­de po­si­tio­ner­na. Känn ett na­tur­ligt lyft i bäc­ken­bot­ten och hur na­veln dras mot rygg­ra­den.

Var för­sik­tig med knä­na i bred­ben­ta po­si­tio­ner: de ska ald­rig gö­ra ont. Lyft och ro­te­ra lår­musk­ler­na ut­åt för att hål­la knä­na i lin­je med den mel­lers­ta tån istäl­let för att rul­la fram mot stor­tån.

An­vänd hjälp­me­del om du är trött. Ta stöd mot väg­gen el­ler en stol i de stå­en­de po­si­tio­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.