LUNCH RIK PÅ OME­GA

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Huden -

Fet kall­vat­ten­fisk som till ex­em­pel lax är rik­tig ”su­per­mat” för hu­den. Lax­ens an­ti­in­flam­ma­to­ris­ka egen­ska­per bi­drar till att för­bätt­ra torr hud och lind­ra ek­sem och pso­ri­a­sis. Ugns­ba­kad lax i en sal­lad med yog­hurt­dres­sing in­ne­hål­ler många av de nä­rings­äm­nen som hu­den be­hö­ver.

RE­CEPT PÅ SALLADSDRE­SSING Blan­da jui­cen från 1 apel­sin och ½ mat­sked av hac­ka­de has­sel­nöt­ter, sher­ry­vi­nä­ger, na­tu­rell yog­hurt och has­sel­nöts­ol­ja. HAS­SEL­NÖT­TERIn­ne­hål­ler pro­te­in och zink som är bra för hu­den. In­ne­hål­ler ome­ga­ol­jor som be­va­rar hu­dens elas­ti­ci­tet och mot­ver­kar ryn­kor. Bra vi­ta­min- och mi­ne­ralkäl­la för friskt hår, hud och nag­lar. Dess antioxidan­ter mot­ver­kar fria ra­di­ka­ler.VÅRKLYNNE NA­TU­RELL YO­GURT LAX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.