STRESSBEKÄ­MPANDE LUNCH

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Stressmins­kning -

Ta hand om krop­pen med mat fylld med de nä­rings­äm­nen du be­hö­ver för att mot­ver­ka stress. Den­na fisk­sop­pa är full av B-vi­ta­mi­ner, mag­ne­sium samt ör­ter och kryd­dor ri­ka på fy­tonut­ri­en­ter.

RE­CEPT PÅ FISK­SOP­PA

Stek 1 hac­kad lök i oliv­ol­ja tills den mjuk­nar. Till­sätt 1 pres­sad vit­löks­klyf­ta och 1 fin­hac­kad fänkålslök, ko­ka tills fänkå­len mjuk­nar. Rör i 1 fin­hac­kad röd chi­li, ett stänk vitt vin, 400 g burkto­ma­ter, 900 ml varm fisk­bul­jong och en ny­pa saff­ran. Ko­ka upp och låt se­dan sop­pan sju­da i 45 mi­nu­ter. Blan­da till en jämn sop­pa. Häll över i en ren ka­strull och till­sätt 300 ml varmt vat­ten. Låt sju­da för­sik­tigt. Till­sätt 200 g marulk och kol­ja, ko­ka på låg vär­me i 6–10 mi­nu­ter.

MARULK CHI­LI TO­MA­TER KOL­JA FÄNKÅL SAFF­RANEn ut­märkt B-vi­taminkäl­la, bra för stresslind­ring. Vär­man­de och ful­la av nä­rings­äm­nen för op­ti­mal häl­sa. In­ne­hål­ler ka­ro­te­no­i­der och kalium som är bra för nervs­sy­ste­met. Rik på mag­ne­sium som är en an­ti-stress-mi­ne­ral. Stark an­tiox­i­dant som in­ne­hål­ler äm­nen som skyd­dar cel­ler­na. An­vänds in­om na­tur­me­di­cin för dess an­ti-de­pres­si­va egen­ska­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.