MID­DAG FÖR ÅTER­HÄMT­NING

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Med Fokus På Stressmins­kning -

Shi­i­ta­ke­svamp är kän­da för att va­ra ad­ap­to­ge­na, vil­ket in­ne­bär att de hjäl­per krop­pen att snabbt åter­häm­ta sig från al­la slags stress. Ma­ri­ne­rad to­fu, som görs på so­ja­bö­nor, är lättsmält.

Fy­tonut­ri­en­ter ökar stres­stå­lig­het och mins­kar trött­het. In­ne­hål­ler B-vi­ta­min och mag­ne­sium som han­te­rar stress­symp­tom. B-vi­ta­min hjäl­per att pro­du­ce­ra nöd­vän­di­ga hor­mo­ner mot stress. En bra tryp­to­fankäl­la, hjäl­per med avslapp­ning och bätt­re sömn. Rik på bra mi­ne­ra­ler.SHI­I­TA­KE­SVAMP SOCKERÄRTE­R TO­FU MUNGBÖNEGR­ODDAR SESAMFRÖN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.