TE PÅ JASMINBLOM­MOR OCH CITRONGRÄS

LINDRAR ÅNG­EST ÅTERUPPLIV­AR PASSION ÅTERUPPLIV­AR PASSION

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Teblandnin­gar -

IN­GRE­DI­EN­SER

1 stjälk hac­kat citrongräs

1 msk jasminblom­mor

En skvätt li­me­juice

2 PORTIONER

Det­ta te är känt som en ori­en­ta­lisk kär­leks­dryck och är per­fekt att ser­ve­ra till ori­en­ta­lisk mat. Bå­de jasminblom­mor och citrongräs hjäl­per sin­net att slapp­na av, lindrar ång­est, för­bätt­rar kom­mu­ni­ka­tio­nen och återuppliv­ar pas­sio­nen. Färskt citrongräs från den lo­ka­la ori­en­ta­lis­ka grön­saks­hand­la­ren el­ler en stor­mark­nad ger bäst smak.

GÖR SÅ HÄR:

1

Lägg hac­kat citrongräs och jasminblom­mor i en te­kan­na.

2

Späd ut 200 ml hett vat­ten med 100 ml kallt vat­ten så att tem­pe­ra­tu­ren på vattnet blir cir­ka 70°C.

3

Häll vattnet i te­kan­nan, låt aro­men ut­veck­las och ser­ve­ra se­dan. Om det är varmt kan det­ta te ock­så ser­ve­ras kallt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.