TE PÅ KRYSANTEMU­M OCH FLÄDERBLOM­MOR

LINDRAR POLLENALLE­RGI OCH FÖR­KYL­NING­AR

Mindfulness 2018 - - Hälsosam Mat Teblandnin­gar -

2 PORTIONER

Det­ta te är bra för att lind­ra pollenalle­rgi el­ler för att mot­ver­ka för­kyl­ning­ar och in­flu­en­sa. Al­la in­gre­di­en­ser mins­kar svett­ning­ar, för­sva­rar krop­pen från sjuk­doms­fram­kal­lan­de or­ga­nis­mer, har an­ti­al­ler­gis­ka egen­ska­per och lindrar al­ler­gis­ka re­ak­tio­ner – sär­skilt mot pol­len och damm. Krysantemu­m gör krop­pen sva­la­re, ne­ut­ra­li­se­rar skad­li­ga äm­nen, skyd­dar mot le­verska­dor och är bra för ögo­nen.

IN­GRE­DI­EN­SER

• ½ msk krysantemu­m (Chry­sant­he­mum mo­ri­fo­li­um)

• ½ msk fläderblom­mor

• ½ msk peppar­myn­ta

• ½ msk näs­sel­blad

GÖR SÅ HÄR:

Lägg al­la ingre­di­en­ser­na i en te­kan­na, häll på 300 ml ko­kan­de vat­ten, låt dra och ser­ve­ra. Drick 3–4 kop­par om da­gen i pol­len­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.