AN­SIKTS­MASK PÅ ÄPP­LE OCH KA­NEL

VÅRDAR HU­DEN

Mindfulness 2018 - - Naturlig Skönhet Ansiktsren­göring -

RÄC­KER TILL 1 BE­HAND­LING

IN­GRE­DI­EN­SER

• 1 ska­lat och ri­vet mo­get äpp­le

• ½ tsk gräd­de

• 1 tsk ho­nung

• 1 msk ma­len hav­re

• ½ tsk ma­len ka­nel

Den­na ren­gö­ran­de an­sikts­mask är per­fekt för fet hy el­ler problemhy ef­tersom den ren­sar hu­den för­sik­tigt. Äpplen in­ne­hål­ler na­tur­li­ga frukt­sy­ror som för­sik­tigt exfolierar hu­den, me­dan fukt­gi­van­de ho­nung och ma­len hav­re hjäl­per till att slä­ta ut och ren­gö­ra hu­den. An­sikts­mas­ken ska an­vän­das di­rekt ef­tersom den in­ne­hål­ler färsk frukt och me­je­ri­pro­duk­ter.

GÖR SÅ HÄR: 1

Blan­da al­la ingre­di­en­ser­na no­ga med en gaf­fel i en skål så att de bil­dar en smet.

2

Rengör hu­den och ap­pli­ce­ra an­sikts­mas­ken (und­vik om­rå­det runt ögo­nen och mun­nen). Låt ver­ka i 10 mi­nu­ter. Skölj med kallt vat­ten och tor­ka för­sik­tigt med en hand­duk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.