Ma­tens me­di­cins­ka egen­ska­per

FÄRGGLADA ANTIOXIDAN­TER

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

Nä­rings­lä­ra be­ly­ser be­ty­del­sen av na­tur­li­ga in­gre­di­en­ser. Vi är med­vet­na om att nä­rings­äm­nen i vår mat sam­ver­kar för att främ­ja häl­san – och att be­ar­be­tad mat, vars nä­rings­äm­nen re­du­ce­rats, kan le­da till sjuk­dom. Det finns cir­ka 50 vik­ti­ga vi­ta­mi­ner, ami­nosy­ror, mi­ne­ra­ler och es­sen­ti­el­la fett­sy­ror som vi re­gel­bun­det be­hö­ver få i oss ge­nom vår kost, och över 1 200 fytonäring­sämnen i frukt, grön­sa­ker, bö­nor, spann­mål och ani­ma­lis­ka pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.