An­sikts- och kropps­lo­tion

Mindfulness 2018 - - Innehåll -

En de­kokt är det bäs­ta sät­tet att dra nyt­ta av in­ne­hål­let i väx­ter­nas mju­ka­re, grö­na och blom­man­de de­lar. En van­lig te­ra­peu­tisk de­kokt be­står av 1 te­sked av en en­da tor­kad ört el­ler 2 teske­dar av en bland­ning av tor­ka­de ör­ter (an­vänd dub­belt så myc­ket ör­ter i en de­kokt på färs­ka ör­ter) till 175 ml ko­kan­de vat­ten.

IN­GRE­DI­EN­SER

1 tsk tor­ka­de ör­ter, el­ler 2 tsk hac­ka­de färs­ka ör­ter

175 ml ko­kan­de vat­ten

GÖR SÅ HÄR: 1

Lägg hac­ka­de ör­ter i en kopp el­ler te­kan­na och häll det ko­kan­de vattnet över ör­ter­na.

2

Låt dra i 10 mi­nu­ter, helst med lock för att und­vi­ka att gå mis­te om ång­ans flyk­ti­ga ol­jor. Si­la de­kok­ten in­nan ser­ve­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.