HEJDA IMPULSEN ATT DÖ­MA

Mindfulness 2018 - - Fokusera På Nuet -

Hur gör man för att in­te dö­ma? Fö­re­ställ dig att din stru­li­ga bror ska kom­ma på be­sök i hel­gen. Du vet att du mås­te pra­ta med ho­nom för att få ho­nom att skär­pa till sig. In­nan han ska kom­ma gör du en mind­ful­nes­söv­ning, men tan­kar träng­er sig på och gör det svårt att be­hål­la fo­kus. Tan­kar­na ger upp­hov till käns­lor som i sin tur le­der till re­ak­tio­ner – kri­tis­ka do­mar. När du tilläm­par mind­ful­ness no­te­rar du ba­ra att tan­kar­na och käns­lor­na dy­ker upp. Du var­ken re­a­ge­rar el­ler dö­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.