UPP­MÄRK­SAM­HET OCH UPP­LE­VEL­SE

Mindfulness 2018 - - Sänk Kraven -

Att va­ra med­ve­tet närvarande är ovant men be­fri­an­de för de fles­ta. Med­ve­ten när­va­ro in­ne­bär att du:

styr din upp­märk­sam­het.

be­hål­ler upp­märk­sam­he­ten.

är öp­pen för upp­le­vel­ser.

ac­cep­te­rar upp­le­vel­ser.

släp­per ta­get om upp­le­vel­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.