OM ÖV­NING­EN

Mindfulness 2018 - - Fem Minuter Meditation -

För­de­lar En grund­läg­gan­de öv­ning i med­ve­ten när­va­ro. Ett stän­digt till­gäng­ligt red­skap för att få kon­takt med nu­et. En bra introdukti­on till me­di­ta­tion.

Fre­kvens Gör öv­ning­en var­je dag un­der den förs­ta vec­kan med re­gel­bund­na öv­ning­ar i med­ve­ten när­va­ro.

Längd Bör­ja med att sit­ta i fem mi­nu­ter åt gång­en. Utö­ka se­dan till upp till tio mi­nu­ter när du kän­ner dig re­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.